Felvételi tájékoztató

 

Felvételi jelentkezés »

 

Felvételi Tájékoztató A

Szent Margit Gimnázium

7. és 9. évfolyamára jelentkezőknek

2020/2021

 

Jelentkezési lap központi írásbelire

 

I. Jelentkezés: A felvételi jelentkezés két részből áll – mindkettőt el kell végezni!

 

1. „Margitos” (internetes) jelentkezés:

 

 1. A hozzánk történő jelentkezés alapvetően interneten történik, a saját internetes jelentkezési felületünkön. Az alábbi, OM rendelet szerinti hivatalos jelentkezés önmagában nem elegendő.
 2. Internetes jelentkezés: iskolánk honlapjára itt, a "Felvételi jelentkezés" gombra kattintv lehet megtenni.
 3. A "Margitos" - internetes jelentkezési határidő:  Határidő: 2020. 02. 14.

 

2. Hivatalos, OM rendelet alapján történő jelentkezés (szintén szükséges!)

Az oktatas.hu honlapról: „Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok begyűjtése, ellenőrzése és rögzítése után, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer általános iskolák számára készült felületén állítja elő.

Ha az általános iskolai tanuló a középiskola kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamára jelentkezik, természetesen arra is van lehetőség, hogy a szülő egyénileg intézze a KIFIR felvételi lapok (jelentkezési lapok, tanulói adatlap) kitöltését. Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat a Hivatal a honlapján (www.oktatas.hu) − a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Aktuális beiskolázási időszak (2019/2020. tanév) menüpont alatt − fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési időszakot megelőzően, várhatóan 2020. január első felében.

A papírokat tehát a honlap felületén lehet majd kitölteni, onnan kinyomtatni. Csak az aláírás lehet rajtuk kézzel írott szöveg.

(Forrás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/KIFIR_kiadvany_20190911_KPKO.pdf)

A kinyomtatott és aláírt hivatalos „Jelentkezési lapot” legkésőbb 2020. február 19-ig hozzánk eljuttatni az értékelő lap másolatával (az értékelőlap a felvételi írásbeli pontszámait tartalmazza), és az aktuális félévi bizonyítvány másolatával együtt. (Bármely képzésre jelentkezik a tanuló.) (Postai úton v. személyesen.)

Amennyiben az általános iskolában adják le a „Jelentkezési lapot”, akkor az általuk megjelölt időpontig tegyék meg azt. Ezt esetben a „Tanulói adatlap”-ot is ott kell leadni. Ha azonban a „Jelentkezési lapot” hozzánk juttatják el (postán v. személyesen), akkor a „Tanulói adatlap”-ot 2020. február 19-ig a „Felvételi Központ”-ba kell megküldeni. Javasoljuk, hogy a „Tanulói adatlap”-on a Szent Margit Gimnáziumot jelöljék meg első helyen. A jelentkezéshez szükséges adatok:

 

A Szent Margit Gimnázium OM azonosítója: 035 239

A tanulmányi területet meghirdető feladat-ellátási hely kódja: 001


Hat évfolyamos képzésben induló osztályok:

Osztály (A és B)

Kód

Létszám

Első nyelv

Nyelv-óraszám

7.

0010

2 × 34 fő

angol vagy német

heti 4 óra

 

 

 

 

Öt évfolyamos képzésben (nyelvi előkészítő) induló osztályok:

Osztály (NyD és NyE)

Kód

Létszám

Első nyelv

Nyelv-óraszám

9. nyelvi előkészítő

0013

2×36 fő

angol

heti 18 óra

 

 

összesen 72 fő

 

 

 

 

 

 

 

Négy évfolyamos képzésben induló osztály:

Osztály  ( C )

Kód

Osztálylétszám

Első nyelv

Nyelv-óraszám

9.

0012

36 fő

angol vagy német

heti 4 óra

 

 

 

 

A 4 évfolyamos képzésnél a második idegen nyelv lehet: angol, német, olasz, spanyol, francia és orosz. (Ezekből lehet választani.) A nyelvi osztályok az első, „nulladik” év után választhatnak második nyelvet hasonlóképpen.

 

II. Központi írásbeli: ezen részt kell venni minden hozzánk jelentkezőnek.

Az eljárás hivatalos rendjéről szóló Oktatási Hivatali tájékoztató:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Kifir_altisk_jelentkezo_taj_2018_2019.pdf

Az írásbeli felvételi rendje a Szent Margit Gimnáziumban:

 1. Jelentkezés a központi írásbelire 2019. 12. 06-ig a „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával („Tanulói jelentkezési lap a gimnáziumok központi írásbeli vizsgájára”)

Figyelem! A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást.

 1. Írásbeli időpont: 2020. január 18. 10:00. (Pótló írásbeli 2020. jan. 23. 14.00)
  1. Érvényes diák- vagy személyi igazolvánnyal kell megjelenni.
  2. Az írásbeli során – körzőn, vonalzón és szögmérőn kívül – semmiféle más segédeszköz nem használható.
 1. A feladatlapokat tollal kell kitölteni.
 2. Egy tárgy írásbelije 45 percet vesz igénybe.
 3. A két írásbeli között 15 perc szünet van.
 4. Az írásbelire külön értesítőt nem küldünk.
 5. 2020. január 23-án 8-16 óra között a központi írásbeli kiértékelt feladatlapjai (matematika, magyar) megtekinthetőek; illetve ugyanekkor a felvételi pontokat rögzítő értékelő lapot átveheti a szülő, vagy a diák. (A pótló központi írásbelik megtekintése: 2020.01.27. 8.00-16.00-ig a Titkárságon)

A megtekintéskor fényképes másolatot lehet készíteni – fénymásolatot az iskola nem készít.

A szülő a javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, mely legkésőbb a megtekintést követő első munkanap végéig (16 óráig) adható le a titkárságon. Ez esetben a felüljavított feladatlap értékelő lapja 2020. február 6-án 13-16 óra között vehető át a titkárságon.

III. Vallás és világnézeti felvételi eljárás írásbeli része: ezen részt kell venni minden hozzánk jelentkezőnek.

A központi írásbeli napján, a magyar és matematika írásbeli után egy kb. 25 perces felmérőt írnak a hozzánk fölvételizők vallás és világnézeti témában (teszt és fogalmazás). Külön teszt van a katolikusok, a nem katolikus hívők és azok számára is, akik eddig nem részesültek hitoktatásban. Pontszáma nincs.

Akik nem nálunk írják a központi felvételit, azok számára 2020. január 27-én hétfőn délután 16.00-kor, illetve 2020. február 18-án kedden du. 16.00-kor szervezünk pótló vallás és világnézeti írásbelit a gimnáziumban. Minden jelentkezőnek érdemes 15 perccel korábban megérkezni.

Ezekre az írásbelikre külön behívót, értesítést nem küldünk.

 

IV. Szóbeli felvételi: elbeszélgetés

A szóbeli beszélgetésre időpontjáról tájékozódni 2020. február 19-től az iskola honlapján lehet (név és születési dátum alapján)! Nagyon indokolt esetben időpont-változtatást a titkárságon lehet kérni.

A szóbeli felvételin a tanulóval együtt legalább az egyik szülőnek (gondviselő) meg kell jelennie!

Szóbelit azok számára szervez az iskola, akinek a félévi bizonyítványában nincs elégtelen, illetve a központi írásbelin elérhető 100 pontból

 • 6 évfolyamos képzésre jelentkezők esetén legalább 45 pontot szerzett, ezen belül a matematika írásbelije legalább 15 pontos lett.
  • 4-5 évfolyamos képzésre jelentkezők esetén legalább 50 pontot szerzett.

Mi történik a szóbelin?

 • A fölvételiző fölolvas egy rövid szöveget, majd először arról beszélget az iskola igazgatójával vagy annak megbízottjával;
 • ezután beszélgetnek még a diákélet élményeiről, hitbeli ismereteiről;
 • illetve adategyeztetés és egyéb kérdések tisztázása történik meg.

Mit kell hozni a szóbelire?

 • Az ellenőrzőt, és ha van, az elektronikus napló nyomtatott adatait – illetve a 2019/20-as tanév félévi eredményének hiteles másolatát;
 • plébánosi vagy egyházi ajánlást (ha van), amennyiben még nem küldték be;
 • a diák nevére címzett, felbélyegzett borítékot;
 • a felvételi értékelőlap hiteles másolatát (ezt azok a jelentkezők hozzák be, akik a központi felvételi írásbelit nem nálunk írták).


V. Döntés, értesítés, teendők

Az iskola nevelőtestületének tagjaiból álló bizottság javaslatára az igazgató dönt arról, hogy a jelentkező diák számára tudunk-e helyet biztosítani a 2020/2021. tanévre.

 

Pontszámítás:

Központi írásbeli pontszám: Magyar: max. 50 pont; Matematika: max. 50 pont.

Hozott pont:

Értelmezés: „Beszámított tárgyak” = magyar (nyelv és irodalom átlaga), matematika, történelem, nyelv és fizika/természetismeret

 

6 évfolyamos képzésre hozott pontok:

a „Beszámított tárgyak” aktuális félévi osztályzatainak összegének kétszerese

maximum 50 pont. (Ezt csak kb. 2020. január 24-e után fogják kézhez kapni, akkor tudják csak az internetes felületre is feltölteni.)

4 v. 5 évfolyamos képzésre hozott pontok:

a „Beszámított tárgyak” előző év végi és az aktuális félévi osztályzatainak  összege: maximum 50 p. (Ez utóbbit csak kb. 2020. január 24-e után fogják kézhez kapni, akkor tudják csak az internetes felületre is feltölteni.)

 

Szóbeli pontszám: az összpontszám 25%-a (tehát maximum 50 pont).

 

A vallás és világnézeti írásbeli felmérésen és a szóbeli beszélgetésen megfelelt tanulók esetén a rangsort az alábbiak alapján állítjuk föl:

Összpontszám = Matematika + Magyar írásbeli pontszám + Hozott pontok + Szóbeli pont

A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a Nemzeti Köznevelési Törvényben (2011/CXC. tv.) meghatározott módon kezeljük.

A felvételi jegyzéket (eredményt) 2020. március 16-ig tesszük közzé a honlapon.

Amennyiben a tanuló felvételt nyert iskolánkba, ugyanakkor másik iskolát is megjelölt, és mégis úgy dönt, hogy hozzánk akar járni, akkor érdemes ennek megfelelően módosítani (2019. márc. 19-20.) a tanulói adatlapot, egyébként az ő helyére mást kell, hogy fölvegyen az iskola.

(Nem érdemes a sorrendet csak azért módosítani, mert úgy gondolják, nincs esélyük egy iskolában a bejutásra. Két intézmény közül oda van nagyobb esélyük bekerülni, amelyet előbbre sorolnak. Ez több intézmény esetén is így van.)

A végleges döntésről szóló értesítést legkésőbb 2020. április 30-án postázzuk, de már korábban olvasható lesz a honlapon.

A felvettek részére májusban szervezzük meg a nyelvi felmérőt, hogy a nyelvi csoportok kialakítása optimális legyen.


VI. Információ a képzésekről:

Általános információk

Emelt szintű képzések

Az utolsó két évfolyamban (11-12.) több tárgy (magyar, történelem, matematika, informatika, biológia, fizika, kémia, angol) emelt szintű képzéséből választhatnak a diákok kettőt, mely leginkább fontos a továbbtanulásuk szempontjából, vagy amely leginkább érdekli őket. Emelt szintű képzés indításánál az iskola figyelembe veszi a jelentkezők létszámát, és a gazdaságosságot is.

 

Nyelv

Az „első” nyelvet (angol v. német) emelt – heti négy órában tanulják a diákok.

A „második” nyelvet 9. osztálytól tanulják. Ez lehet angol, német, olasz, spanyol, francia, vagy orosz – a jelentkezők megfelelő számától függőn.

A 11-12. évfolyamban Nyelvvizsga előkészítő hirdetünk.

Testnevelés

A 7-8-9-10. osztályoknak egy testnevelés órában van úszás. A többi tanulónak esetenként testnevelés órán vagy a tömegsport keretében van erre lehetősége. A 7-8-9. osztályosok egy órában néptánc oktatáson vesznek részt.

A tanítási időt követőn a tömegsport foglalkozásokon tanulóink tanári felügyelettel használhatják az uszodát, a tenisz- és sportpályákat illetve a tornatermeket, ebben az időben több versenysport-edzés zajlik.

Hat évfolyamos képzés

A hat évfolyamos a szülők és diákok elvárásainak megfelelően alaposabb és mélyebb tudást ad. Erre különösen odafigyelünk az oktatás során.

Hetedikben az első idegen nyelv az angol vagy a német. A diákok majd a 8. osztályban dönthetik el, hogy kilencediktől melyik nyelvet veszik föl „második nyelvként”.

Öt évfolyamos képzés (Angol nyelvi előkészítő osztály)

A képzés során az első évben az angol nyelvet 18 órában tanulják a diákok. A többi tárgy: matematika, informatika, hittan, ének, rajz, testnevelés.

Az első évben az angolt több tanár tanítja. A további évfolyamokon a diákok az iskola normál tanterve szerint haladnak. A második, választott idegen nyelv pedig az angol, német, francia, olasz, spanyol vagy orosz lehet.

A diákoktól elvárás, hogy a 11. évfolyam végéig nyelvvizsgát tegyenek az elsőnek választott nyelvből.

Az utolsó évfolyamon kötelező speciális angol nyelvi kurzusok vannak.

A nyelvi előkészítő osztályba jelentkező diákok is a központi felvételi eljárásban vesznek részt. A jelentkezés feltételei a 9. osztályba jelentkezőkkel azonosak.

Négy évfolyamos képzés

Intézményünk négy évfolyamos képzése általános tantervű. Bővebb tájékoztatót az iskola honlapján találhatnak (www.szentmargitgimnazum.hu v. www.szmg.hu).


VII. A felvételivel kapcsolatos legfontosabb időpontok, határidők

2019. 11. 23. 10.00-14.00

Nyílt nap, bemutató órák. Igazgatói tájékoztató a Díszteremben 13 órakor.  (Előzetesen nem kell jelentkezni)

A részletes programot honlapunkon közöljük novemberben.

2019. 12. 06.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

2020. 01. 18. 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a hetedik, vagy kilencedik évfolyamra (6 évfolyamos képzésre v. 4 ill. 5 évfolyamos képzésre), a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézményben.

2020. 01. 23. 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 7. és a 9. évfolyamra

2020. 01. 23.

8.00-16.00

Lehetőség a központi írásbeli felvételi feladatlapok (matematika, magyar) megtekintésére és az értékelőlapok átvételére.

2010.01.27.
8.00-16.00

A pótló központi írásbeli felvételi feladatlapok (matematika, magyar) megtekintése a Titkárságon.

2020. 01. 27. 16.00

Szt. Margit Gimn.

Vallás  és világnézeti írásbeli vizsgálat (akik január 18-án nem írtak)
(Pontszáma nincs)

2020. 02. 14.

A „Margitos” internetes jelentkezés határideje.

2020.02.18. 16:00
Szt. Margit Gimn.

Vallás  és világnézeti írásbeli vizsgálat (akik korábban nem írtak)
(Pontszáma nincs)

2020. 02. 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

2020 02. 24 - 03.09.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2020. 03. 16.

A felvételi jegyzék (eredmény) közzététele a honlapunkon.

2020. 03. 19-20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2020. 04. 30.

Végleges felvételi jegyzék közzététele. (Felvettek listája.)

2020.06.20-22.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELVÉTELI JELENTKEZÉS »
Naptár
Aktuális | Kovetkező események
ImpresszumAdatkezelési tájékoztató

Minden jog fenntartva © Szent Margit Gimnázium

Tervezte az Unicial